Kurumsal Logo
A A A

Kurumsal Logo

LOGODAKİ SİMGELERİN ANLAMLARI


Üçgen form:

Bulunduğu coğrafya itibarıyla Şavşat birçok değeri içinde barındırmaktadır. Bir yanını Karadeniz’e yaslayan, diğer yanında Gürcistan sınırıyla çevrelenen ilçe öte yandan Anadolu’nun bütün biriktirdiklerini, bir arada barış içerisinde yaşatma becerisine sahiptir. Ülkenin, bölgenin olağanüstü güzellikleri ve değerleri Anadolu’nun kuzeydoğusundaki bu küçücük ilçede ve üçgende yaşam bulmuştur. Bu üçgen ayrıca Şavşat’ı oluşturan doğal kaynakları; hava, su ve toprağı temsil etmektedir.

Şavşat evi:

Özgün mimarisi, yapı malzemesi olarak kullanılmakta olan ahşap, taş ve diğer yapı malzemeleriyle literatürde “Şavşat Evi” olarak yer alan yaşam alanları bölgedeki geleneksel, toprağa ve doğaya bağlı, barışık yaşamı simgeler. Köy evleri, yayla evleri, merek ve benzeri yapılar sadece bu bölgeye özgü yapı örnekleridir ve tüm yaşam yüzlerce yıldır bunların etrafında şekillenmiştir. O evler ki çatısında bedevra, ayvanında “köşki”, önünde öküz arabası, ambarında külekleriyle yüzlerce yılın kültürüne tanıklık etmişlerdir; etmeye de devam edeceklerdir.

Dağ, dere, orman:

Şavşat’ın eşsiz doğal güzelliklerini tarifler. Dünyanın en zengin flora ve faunalarından birisini barındıran ilçenin önemli miktarda endemik türü mevcuttur. Geçmişten bugüne özgür akan derelerinin, ülkenin en zengin ormanlarının ve dağlarının, tüm evrensel değerler adına geleceğe taşınmasının bölge insanının vazgeçilmezlerinden olduğu vurgulanmıştır.

Nego:

Bölgeye özgü bir çiçek olan nego, bütün Şavşatlıların her yıl 2.000 – 2.500 metrelerden topladıkları, yayla yollarını eşsiz kokularıyla donatan, yayla kültürünü, yaylaya göçü anlatan bir çiçektir. Her evin en güzel vazosunda, en güzel yerinde asılan aylarca, yıllarca kokusunu hiç kaybetmeyen, her Şavşatlının içine çektiğinde ve rafine ettiğinde içinde çocukluğunu, öküz arabasını, yaylaları, içtiği taze sütü, yediği peynir eritmesini, çektiği tırpanı ve tüm anılarını yaşatan bir semboldür. Emekle yücelen, eğitimin, aydınlanmanın, Cumhuriyet’in ne kadar vazgeçilmez olduğunu ve Atatürk’ün çizdiği yoldan ve devrimlerinden asla vazgeçmeyecek Şavşatlıları tarifler.

Nego aslında bütün bu değerlerin önemini ve kalıcılığını simgeler.

Logo rengi:

Logoyu oluşturan renkler bölgenin en önemli iki renginin karışımından oluşur; mavi ve yeşil. Onlarca gölü, yüzlerce dereyi temsil eden ve hemen çok yakınındaki Karadeniz’le; mavi… Ormanları, çayırları, meralarıyla benzersiz bir doğa sunan; yeşil.

LOGONUN KULLANIMI

Logo kullanılırken aşağıdaki gibi kullanılmalıdır.