Pazar Yeri Açma
A A A

Pazar Yeri Açma

PAZAR YERİ TEZGAH AÇMA KAYDI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

  1. Vergi Levhası

  2. Bir Adet Dosya

  3. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kayıt Belgesi

  4. İkametgah

  5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi