Kameralar Hakkında Aydınlatma Metni
A A A

Kameralar Hakkında Aydınlatma Metni

ŞAVŞAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Şavşat Belediye Başkanlığı Binası Girişinde, Bina İçerisindeki Koridorlarda Yer Alan Güvenlik Kameraları ile İlçe Canlı Yayın Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Şavşat Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Şavşat Belediye Başkanlığı binası girişinde, bina içerisinde koridorlarda yer alan güvenlik kameraları ve ilçe sokaklarımızda yer alan canlı yayın kameralarımız ile görüntü kaydı yapılmakta ve kayıtlar denetlenmektedir. Söz konusu güvenlik kameraları ve canlı yayın kişisel verileri, 6698 Sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, güvenlik ve ilçemizdeki huzur amacıyla otomatik yolla işlenmekte ve bir haftaya kadar saklanmaktadır. Canlı yayın kameralarımız aşağıda belirtilen lokasyonlarda Belediyemize ait resmi internet sitesi www.savsat.bel.tr üzerinden yayın gerçekleştirilmektedir:

  • Cumhuriyet Caddesi – Belediye Pasajı Aşağısı

  • Cumhuriyet Caddesi – Belediye Pasajı Yukarısı

  • İnönü Caddesi

  • Yeni Cadde (Belediye Caddesi)

  • Ziraat Bankası Altı

  • Hükümet Caddesi

  • Adil Aydın Caddesi

  • Belediye Düğün Salonu Önü

  • Meydan

  • Cumhuriyet Caddesi (PTT Yönü)

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e Göre Şavşat Belediye Başkanlığı’nın “Yeniköy Mah. Yeni Cd. No:30 08700  Şavşat/Artvin” adresine Başvuru Formunu yazılı olarak (elden bizzat teslim ederek yahut iadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla ihtar çekmek suretiyle) veya KEP üzerinden savsatbelediyesi@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz.