Emlak Vergisi
A A A

Emlak Vergisi

Emlak Vergisinin Kapsamı Nedir? Nasıl Başvurulur? Emlak Vergisi Kimleri Bağlar?

Emlak vergisi arazi, arsa ve bina için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan bir yurttaş, emlak vergisi vermekle yükümlüdür. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin, ilgili belediyelerin Emlak Vergisi birimine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında kişiler yanlarında taşınmaz ile ilgili olan tapuyu ya da tapu örneğini bulundurmalıdır.

Tapusu ile ilgili birime giden şahıslar, her bir emlak türü için arazi, arsa veya bina gibi ayrı ayrı form ve bildirim doldurmak zorundadırlar. Bu bildirimler; Emlak vergisi Bildirimi Ek Formu, Arazi, Arsa, Bina Bildirimleridir.

Emlak Vergisi Bildirimi İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Emlak vergisi bildirimi için; tapu fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, binalar için yapı kullanma izni fotokopisi, binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak, bina, daire veya işyeri numarası), beyan sahibinin ikamet ve işyeri adresi, vergi numarası ile birlikte ilgili olduğu belediyenin Emlak Servisine başvurmalıdır.

Emlak Vergisi Bildirimi Yapılmazsa Cezai Yaptırımı Ne Olur?

Süresi içerisinde bildirim verilmeyen bina, arsa ve araziler için (köyler dahil) bildirim süresi geçtikten sonra ilk iki ay için ikinci dereceden usulsüzlük cezası (35 liranın yarısı), iki ay geçtikten sonra birinci dereceden usulsüzlük cezası (35 lira) uygulanır. Bina, arsa ve arazi için birden fazla mükellef varsa her mükellef tarafından bu iki ceza da ayrı ayrı ödenir.

Emlak Vergisi Hangi Dönemlerde Ödenmektedir?

Emlak vergisi, birinci taksiti Mart-Nisan-Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Dileyen mükellef tümünü birinci taksit döneminde veya daha önce de ödeyebilir.

Emlak Vergisi Zamanında Ödenmezse Cezai Yaptırım Ne Olur?

Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Örneğin, bu oran 2013 yılı için uygulanmak üzere tespit edilen aylık gecikme cezası %1,4 olmuştur.

Emlak Vergisini İndirimli Ödeme Koşulu Var mıdır? Varsa Bu Koşullar Nelerdir?

Emlak vergisi indirimli olarak ödenebilir. Başvuru sahibi emekli/dul yetim bir kişi ise, ve bu kişinin yalnızca bir konutu varsa ve bu konutu dinlenmek amacıyla değil, daimi olarak kullanıyorsa emlak vergisini Emlak Vergisinin 8. Maddesine göre indirimli olarak ödeyebilmektedir. İndirimli verginin uygulanabilmesi için kişinin Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Bildirim Formunu, hiçbir geliri olmayanlar doldurması gerekmektedir.

Emlak Bildirimini Süresinde Vermeyenler Ne Yapmalıdır?

Emlak bildirimini süresinde vermeyenler, Vergi Usul Kanununun 376. Maddesine göre, indirim için bir dilekçe ile başvuru yapabilirler.

Emlak Devri Söz Konusu İse Ne Yapılmalıdır?

Arazi, arsa ve bina devri için eski mükellef emlak vergisi borcunu ödedikten sonra emlak devri yapılır.