Umuma Açık İş Yeri Açma
A A A

Umuma Açık İş Yeri Açma

(UMUMA AÇIK) İÇKİLİ-İÇKİSİZ İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN AÇILMASI İÇİN İSTENEN BELGELER

KİŞİ BAKIMINDAN

 1. Başvuru/Beyan formu (Ek 1)

 2. Nüfus cüzdan fotokopisi

 3. İkametgah belgesi

 4. Sağlık raporu- Çalışanlar için Portör Muayenesi

 5. Adli Sicil belgesi

 6. Renkli fotoğraf (4 adet)

 7. Tapu ve Yapı kullanma izin belbesi

 8. Kira ise; Kira sözleşmesi (Kira kontratı) noterden onaylı ve faaliyet belgesi belirtilecek

 9. Apartman altı olan yerlerde kat maliklerinden muvafakat name (onaylı)

 10. İmzalı mesafe krokisi ve İşyeri yerleşim krokisi (Vaziyet planı basit ölçeksiz)

 11. İçkili yer için; onaylı içkili bölge krokisi

 12. En az (6) altı Kg.lık yangın söndürme cihazı faturası

 13. Ustalık belgesi (İçkili Restoran, İçkili Lokanta, İçkili Kafeterya)

 14. Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise Geçiş Yolu İzin Belgesi

 15. Mesul Müdür için 2-3-4-5-6 maddelerdeki belgeler ve atama dilekçesi.

 16. Belediye Başkanlığına borcu yoktur belgesi

 17. Su abone belgesi

 18. Emlak kayıt bildirimi

 19. Klasör ve Yarım kapaklı dosya

 20. Vergi levhası foto.

 21. Esnaf Sanatkârlar Oda kayıt belgesi ve Sicil tasdiknamesi

 22. Sigortalı veya Bağkurlu olduğuna dair belge,

ŞİRKET BAKIMINDAN

 1. Şirket sözleşmesi

 2. Sicil gazetesi: Ticaret odasından faaliyet belgesi-Şirket yetkilisinin ikametgah ve nüfus cüzdanı süreti

 3. Vekâletname

 4. Mesul Müdürlük için Yönetim Kurulu kararı ve A bendindeki 2-3-4-5-6 maddelerdeki belgeler.

Yönetmelikte belirtilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için istenen belgeler yukarıda belirtilmiş olup, belgeleri eksik olan veya mevzuata uygun olmayan başvuruların değerlendirilmeyeceği tarafıma imza karşılığı tebliğ edilmiştir. 26/12/2013

Adı ve Soyadı: İmzası:

———————- ———————-