Çevre ve Temizlik Vergisi
A A A

Çevre ve Temizlik Vergisi

Çevre Temizlik Vergisi

Çevre Temizlik Vergisi tüm işyerlerinde alınmaktadır. Çevre Temizlik Vergisinin mükellefi, binayı fiilen kullanandır. 01/01/2004 tarihinden itibaren meskenlerden Çevre Temizlik Vergisi su faturalarıyla birlikte tahsil edilmektedir.

Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi

Çevre Temizlik Vergisi, işyerini kullananlar tarafından ödenir. Eğer işyeri, kiraya verilmiş ise mal sahibi tarafından bir dilekçe (ve eki kira kontratı) ile birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat edilmesi gerekir. 1 ay içerisinde bildirimde bulunulması gerekmektedir. Aksi halde sorumluluk mal sahibine geçmiş olup vergi ödemesi mal sahibinden cezalı olarak tahsil edilir.

Mükellefiyetin Sonlandırılması

Mal sahibi işyerini kiraya verdiğini kira kontratı ile bildirdiği takdirde, mal sahibinin beyanı kapatılır. Mükellef iş yerinde kiracı ise işyerini terk ettiğini belgelemesi halinde yazılı olarak müracaatı sonucunda ve bildirim kapatılır.